Vi har åben! Du kan ringe på: 42 80 20 63

Vi har lukket! Du kan skrive til: support@onerocket.dk

Driftstatus

Abonnementsbetingelser

 

 

SPROG

Ved indgåelse af aftaler med ONERocket ApS accepterer kunden, at alle oplysninger fra ONERocket ApS i forbindelse med aftaleindgåelsen meddeles på dansk eller engelsk.

ONERocket ApS

Aftalen indgås med ONERocket ApS, CVR-Nr. 36727748, Østre Allé 102, 9000 Aalborg
mail: brevdue@onerocket.dk. Tel: 42 80 20 63.

PRISER

Vores abonnementstyper koster: link til – Prise

Alle priser er eksklusiv 25 % moms.

BETALING

Al betaling foregår som bank overførsel.

FORTRYDELSESRET

Kunden har fortrydelsesret, dvs. ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse, såfremt det sker inden for 14 dage fra aftalens indgåelse. Fortrydelsen skal ske skriftligt til brevdue@onerocket.dk. ONERocket ApS fremsender efterfølgende kvittering for modtagelsen pr mail.

SUPPORT

På alle vores abonnementstyperne ydes der support i tidsrummet 9:00-15:00 (mandag-fredag) på telefon + 45 42 80 20 63.

VARIGHED OG OPSIGELSE

Der ingen bindinger når du indgår aftaler med ONERocket ApS. Alle vores abonnementer kan således opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Aftalen løber til den opsiges. Et abonnement kan kun opsiges skriftligt ved at sende en email til  brevdue@onerocket.dk, eller pr brev til ONERocket ApS,  Østre Allé 102, DK-9000 Aalborg.

Ved opsigelse af abonnement slettes kundens data inklusiv personlige oplysninger.

VILKÅR I ØVRIGT

Abonnementet og den deraf følgende tidsbegrænsede brugsret er personlig og må ikke overdrages eller på anden måde stilles til rådighed for tredjemand. Kunden er ansvarlig for, at handelsbetingelserne overholdes.

KUNDEN SOM REFERENCE

Kundens samtykke i, at ONERocket ApS kan anvende kunden som reference, hvilket alene vil finde sted i generelle vendinger.

ANSVAR

ONERocket ApS yder ingen garanti. ONERocket ApS begrænser sit ansvar, således at ONERocket ApS erstatningsansvar aldrig kan overstige det vederlag, som kunden har betalt for det pågældende abonnement. Har abonnementet haft en varighed af mere end 1 år, er erstatningsansvaret dog således beløbsmæssigt begrænset, at det maksimalt kan andrage et beløb svarende til det forudgående års abonnementsbetaling. ONERocket ApS bærer endvidere intet ansvar for nogen form for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, tidstab, tab af data, tab som følge af tredjemand ydelser.

ÆNDRINGER

ONERocket ApS forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre disse handelsbetingelser.

VÆRNETING

Evt. tvister mellem kunden og ONERocket ApS kan alene afgøres af Retten i Aalborg, DK-9000, Danmark.